کفپوش های بتنی

کفپوش های بتنی

فروردین 8, 1397 بدون دیدگاه

کفپوش های بتنی، محصولی است که اجزاء آن به طور مناسبی متراکم شده و شکل و ضخامت یکنواخت داشته و دارای خصوصیات هندسی مشخص شده باشند.

ادامه مطلب  
Call Now Button