• تاریخ : فروردین 8, 1397


توضیحات پروژه

کاربرد یا توضیحات:

کفپوش های بتنی، محصولی است که اجزاء آن به طور مناسبی متراکم شده و شکل و ضخامت یکنواخت داشته و دارای خصوصیات هندسی مشخص شده باشند. سیمان ، سنگندانه ها و آب با درصد مشخص و طبق استانداردهای ملی تعریف شده در محصولات بتنی مصالح تشکیل دهنده کفپوش ها می باشند.

Call Now Button